Таблица 5. Индекс обозначения смазки в зависимости от класса консистенции

Пенетрация при 25°С по ГОСТ 5346-78, ×10-1ммКласс консистенции
445-475000
400-430
00
355-385
0
310-340
1
265-295
2
220-250
3
175-205
4
130-160
5
85-115
6
Ниже 70
7